Açık rıza metni

SMA SOLAR TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ / POTANSİYEL MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI

SMA Solar Turkey Teknoloji Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak bilgime sunulan “SMA SOLAR TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ” 6698 sayılı Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu Kapsamında KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine (toplanması, elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi) ilişkin gerekli aydınlatma tarafıma yapılmış; kişisel verilerimin hangi yöntemler ile ve hangi hukuki sebeplere dayanılarak toplandığı, hangi amaçlarla işlendiği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerimin işlenmesinde açık rızamın aranacağı ve aranmayacağı haller, kişisel verilerimin hangi amaçlar ile ve kimlere aktarılabileceği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklarım ile bu hakları ne şekilde kullanabileceği, işbu açık rıza beyanı ile vermiş olduğum kişisel verilerimin işlenmesi iznini bizzat yapacağım yazılı bir başvuru ile geri alabileceğim hususları ayrıntılı olarak tarafıma açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

  • Şirket ile Aydınlatma Metni’nde belirtilen yollar ile paylaşmış olduğum ad, soyad verilerinden ibaret olan kimlik bilgilerimin, adresi, e-posta adesi, cep telefon numarası ve sabit telefon numarasından ibaret olan iletişim bilgilerimin ile meslek deneyim bilgilerimin Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesi ve yurt dışına aktarılmasına,
  • Şirketin düzenlediği veya katıldığı etkinlik ve fuarlarda görüntümün fotoğraflanmasına veya video kayıt alınmasına, Aydınlatma metni kapsamında işlenmesine ve Şirketin sosyal medya mecralarında yayımlanmasına

Aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.